Gegužės 26 d. nuotoliniu būdu įvyko Kauno miesto Trišalės tarybos posėdis

jovita 2021 05 27 0
Gegužės 26 d. nuotoliniu būdu įvyko Kauno miesto Trišalės tarybos posėdis

Dalyvavo: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas, direktoriaus pavaduotojasTadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Vygantas Gudėnas, Kauno miesto pramonininkų pirmininkas Jonas Guzevičius, referentė Edita Gudišauskienė, Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Kauno krašto darbininkų sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė, Lietuvos pramonės profsąjungos pirmininkė Dalia Jakutavičė.

Darbotvarkėje: 

  1. Dėl Lietuvos profesinės sąjungos,,Solidarumas“ atstovo įtraukimo į Kauno miesto Trišalės tarybos posėdį;
  2. Dėl Kauno miesto Trišalės pirmininko išrinkimo;
  3. Papildomas klausimas dėl vietinio transporto sustojimo, kaip nėra keleivių.

Pirma klausimą pristatė Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, kuri pasiūlė įtraukti į Kauno miesto Trišalės tarybos narius nuo Lietuvos profesinių sąjungų,,Solidarumas““ Edita Morkūnienę. Kauno miesto Trišalės tarybos nariai pritarė.

Antru klausimu kalbėjo Kauno miesto pramonininkų pirmininkas Jonas Guzevičius,kuris pranešė, kad pramonininkai baigia prmininkauti ir pirmininkavimą perduoda profesinėms sąjungoms. 

Bendru profesinių sąjungų sutarimu išrinkta Kauno miesto Trišalės tarybos pirmininke pusei metų Jovita Jančiauskienė.

Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė tęsė Kauno miesto Trišalės tarybos posėdį ir pasiūlė papildomą klausimą pristatyti UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui.

Pristatydamas dėl vietinio transporto sustojimo kai nėra keleivių pirmininkas akcentavo,kad gauna vairuotojų ir keleivių nusiskundimų kam autobusai ir troleibusai turi sustoti kiekvienam sustojime kai nėra keleivių. Šiuo klausimu raštu buvo kreiptasi į Kauno miesto Merą ir prašoma, kad Kauno miesto savivaldybės taryba priimtu sprendimą pakeičiant keleivių ir bagažų viešojo transporto taisykles, kaip tai padarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba dar 2020 metais. 

Teikdamas šį klausimu profsąjungos pirmininkas akcentavo, kad sustojant vairuotojui kiekvienam sustojime kaip nėra keleivių dėvisi transporto priemonės, naudjama elektra ir degalai, sutaupytų vairuotojo laiką ypač kai Kauno mieste šiuo metu remontuojamos miesto gatvės ir vairuotojai vėluoja.

Vyko diskusija ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius pažadėjo išnagrinėti teikiamą klausimą dėl transporto sustojimo kaip nėra keleivių apsitarti su UAB,,Kauno autobusai“ Generaliniu direktoriumi ir Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėju Martynu Matusevičiumi ir raštu informuos pareiškėja dėl priimto sprendimo.

Nutarta, kad sekantis Kauno miesto Trišalės tarybos posėdis planuojamas rugsėjo mėnesį, bet jei bus neatideliotinu klausimu gali būti sušauktas neeilinis posėdis ir birželio mėnesį.

Leave A Response »