Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos valdybos posėdis

jovita 2021 06 22 0
Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos valdybos posėdis

2021 m. birželio 18 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos posėdis UAB ,,Kėdbusas” autobusų stotyje.

     Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, UAB “Kėdbusas” profsąjungos pirmininkas Michailas Pušonovas, UAB,,Naujosios akmenės’ autobusų parko profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė, UAB,,Kautra” Vairas profsąjungos pirmininkė Elena Buraja, Tarybos narė Rima Vilkavienė, UAB,,Ukmergės autobuso parkas“ profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickis ir VĮ Kauno regioniniai keliai“ Petras Geryba, Antanas Kriukelis,  UAB “Kėdbusas” tarybos narys Vytautas Misevičius ir UAB,,Kėdbusas“ Direktorius Remigijus Naujokas.

Federacijos valdybos posėdžio darbotvarkė: Federacijos pirmininko informacija Valdybos nariams už 2020.12 -2021.06 laikotarpį; Bendrovės  vadovo  UAB “ Kėdbusas” direktoriaus pranešimas;  Dėl planuojamos rinkiminės Federacijos konferencijos  2021 metais;  Konstitucinio teismo nutartis, dėl LR vyriausybės 2019 m. spalio 16 nutarimo Nr. 1038 ;   Pirminių organizacijų pirmininkų pasisakymai;  Kiti klausimai.

     Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, kad dėl karantino valdybos posėdžiai nevyko ir paskutinis posėdis įvyko 2020 m. rugsėjo 17 d. Kaune autobusų stotyje. Posėdžio metu išklausyta informacija dėl Covid 19 situacijos bendrovėse. Federacijos pirmininkas tada paminėjo, jog karantino metu ypač finansiškai nukentėjo keleivinio transporto bendrovės sumažinus maršrutų skaičių vietiniame transporte bei tarptautiniuose pervežimuose. Dėl to reikėtų Vyriausybei skirti subsidijas keleiviniam transportui nuostoliams padengti. Apsvarstyta dėl numatomų kolektyvinių derybų ir naujos kolektyvinės sutarties pasirašymo AB,,Kelių priežiūra“ 

Vykusiame birželio 18 d. Federacijos valdybos posėdyje pirmininkas informavo dėl pasikeitusių Darbo kodekso įstatymų įsigaliojimų ir priminė, kad pagal naująjį Darbo kodeksą darbdavys pirmiausia turėtų pareikalauti darbuotojo pasiaiškinti dėl darbo pareigų pažeidimo, kad sužinotų visas tokio pažeidimo įvertinimui svarbias aplinkybes (Darbo kodekso 58 str. 4 d.). Dažnai tai darbdaviai nedaro, o šias funkcijas permeta dispečeriams ar kitiems pavaldiems darbuotojams. Analizuota situacija, kaip Valstybė skyrė paramą, o  daugiau kaip 148 bendrovių įsigyjo naujų automobilių gavusios mokestinių lengvatų ar įvairių subsidijų iš Valstybės ir daugelių bendrovių buvo įsiskolinusios Sodrai. Šiuo metu VMI organizuoja patikrinimus. Dėl publikacijų spaudoje buvo kreiptasi į Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininką ir gautas atsakymas, kad vyko kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutarties projekte buvo pateikta vienas iš pasiūlymų, o tai Linavoje sukėlė darbdavių nepasitenkinimą. Valdybos posėdžio metu buvo pateikta informacija dėl  UAB,,Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinė sąjungos keliamųjų kolektyvinio ginčo reikalavimų ir numatomo streiko bendrovėje. Informuoti valdybos nariai, kad AB,,Kelių priežiūra“ dar 2020 m. gruodžio 15 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis, kaip ir 2021 m. kovo mėnesį pasirašyta kolektyvinė sutartisUAB,,Naujosios akmenės autobusų parke“, kuri galios tik profsąjungos nariams. Informuoti valdybos nariai, kad Vyriausybė gerėjant epidemiologinei situacijai šalyje numato nutraukti karantiną ir paramą mokėti ne ilgiau kaip 2021 m. rugpjūčio 31 d. Federacijos valdybos metu aptarta, kad į vykstantį Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdį  liepos 16-17 d. deleguoti Federacijos pirmininką Bronių Bučelis ir Valdybos narę Janiną Nemekštytę. Fedracijos valdybos posėdžio metu nutarta Kaune spalio 29 d. organizuoti Federacijos rinkiminę-ataskaitinę konfrenciją kurios metu bus renkamas pirmininkas ir pavaduotojas. Federacijos valdyba patvirtino konfrencijos delegatų kvotas kurie dalyvaus su balso teise konfrencijoje. Nutarta raštu kreiptis į revizinę komisiją, kad atliktų auditą iki spalio 1 d. 

Federacijos valdybos posėdžio metu valdybos nariai išklausė UAB,,Kėdbusas“ Direktoriaus Remigijaus Naujoko situaciją bendrovėje. Direktorius pasidalino informacija su kokiomis problemomis ir iššūkiais susidūria sprendžiant darbuotojų problemas.

Federacijos Teisininkė Jovita Jančiauskienė supažindino valdybos narius su priimtu Konstitucinio teismo sprendimu dėl krovininio transporto vairuotojų koeficiento dydžio nustatymo ir Vyriausybė iki 2022 m. sausio 3 d. turi priimti sprendimą dėl koeficiento dydžio nustatymo.

Federacijos valdymos metu aptarta situacija ir kitose bendrovėse dėl socialinio dialogo vykdymo.

Leave A Response »