Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos rinkiminė-ataskaitinė konferencija

jovita 2021 11 04 0
Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos rinkiminė-ataskaitinė konferencija

2021 m. spalio 29 d.Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos rinkiminė konferencija, kurioje iš 21 dalyvavo 13 konferencijos delegatų. Didėjant Lietuvoje karantinui išrinkti delegatai pranešė, kad negalės dalyvauti. Vadovaujantis Federacijos 22 punktu konferencija teisėta, jeigu joje dalyvavauja 1/2 rinktų delegatų. Įstatų konferencijos nutarimai teisėti, jeigu už nutarimus balsavo 50%+1 išrinktas delegatas.

Federacijos darbotvarkė:

  1. Federacijos konfrencijos atidarymas, balsų skaičiavimo komisijos narių rinkimas;
  2. Federacijos pirmininko darbo ataskaita už 4 metus;
  3. Revizinės komisijos pirmininko pranešimas;
  4. Įstatų naujos redakcijos priėmimas;
  5. Dėl nario mokeščio;
  6. Moterų tarybos nario rinkimas;
  7. LPSK Tarybos nario rinkimas.

           Federacijos pirmininkas kreipdamasis į konfrencijos delegatus akcentavo, kad pasirašytos kolektyvinės sutartys UAB,,Naujoji akmenė autobusų parkas“, AB,,Umergės keliai“, UAB,,Kauno autobusai“, AB,,Kelių priežiūros“, UAB,,Ukmergės autobusų parkas“ ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ suteikiant socialinių garantijų bendrovių darbuotojams. Gaila, kad ligi šiol nepavyksta pradėti kolektyvinių derybų ,,UAB,,Kautra“ ir Valstybinėje įmonėje ,,Automobilių stovėjimo aikštelės“. Nuo 2022 m.sausio 1 d. Lietuvoje kyla minimalus atlyginimas 14,1%   ir jau infliacija pasiekė daugiau kaip 6,3%, bet daugelyje bendrovių nepavyksta susitarti su darbdaviais indeksuoti darbuotojams darbo užmokestį. Nuo spalio 1 d. pavyko pakelti UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojams vidutiniškai 10%. Dėl to jau 2022 m. vertinant infliacijos dydžius kreipsimės į Vyriausybę ir Lietuvos trišalę tarybą indeksuoti darbo užmokestį kylant minimaliam ir infliacijos dydžiui.

Džiaugiuosi, kad bendromis pastangomis pavyko, kad nuo 2021 m. spalio mėnesio nebus mažinamas 1,65 koeficiento dydis krovininio transporto vairuotojams, kuris mokamas nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Viena iš problemų keleiviniame transporte tai vairuotojams mokama už vairavimo valandas, bet transporto priemonei stovint 3-4 val. Skaičiuojama kaip poilsio laikas ir už jį vairuotojams nemokama. Dar viena problema, kad Valstybės ir Savivaldybių tinklalapiuose skelbiamas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, bet nenurodoma už kokias vaišdirbtas valandas apmokama. Privačiuose tinklalapiuose iš vis vidutinis darbo užmokestis neskelbiamas. Dėl to siūlysiu šią nuostatą reglamentuoti įteisinant įstatyme. 

Konferencijos delegatai Federacijos pranešimui pritarė.

Papildyta įstatų 21 p.ir 28 p., kad esant karantinui posėdžiai galėtų vykti nuotoliniu būdu.

Vyko Federacijos pirmininko rinkimai. Vienbalsiai 4 metų kadencijai pritarta pirmininko Broniaus Bučelio kandidatūrai, kuris perrinktas 3 kadencijai.

 Federacijos pirmininkas pasiūlė pirmininko pavaduotoją Jovita Jančauskienę kurios kandidatūrai konfrencijos delegatai vienbalsiai pritarė.

Išrinkta  nuo Federacijos  Moterų tarybos narė Janina Nemekštytė (UAB,,Naujoji akmenė autobusų parkas).

 LPSK Tarybos narė Virginija Narkatavičienė (UAB,,Ukmergės keliai“).

Federacijos pirmininkas atsakė į pateiktus klausimus delegatams konferencijos metu. 

Konferencijos delegatai darbą baigė ir numatė Federacijos valdybos posėdį  2022 m. kovo mėnesį.

Leave A Response »