UAB,,Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos 32 rinkiminė- ataskaitinė konferencija lapkričio 19 d., Kaunas

jovita 2021 11 22 0
UAB,,Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos          32 rinkiminė- ataskaitinė konferencija lapkričio 19 d., Kaunas

Dalyvavo: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, UAB,,Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis ir iš 30 rinktų delegatų 25.

Konferencijai pirmininkavo vicepirmininkas Saulius Krisiūnas ir posėdžių sekretorė Jurgita Dulinskienė.

Konfrencijos darbotvarkė:

 1. Pirmininko metinis pranešimas.
 2. Įstatų papildymas.
 3. Revizinės komisijos pranešimas.
 4. Pirmininko ir komiteto narių rinkimai.
 5. 2022 metų projekto svarstymas ir priėmimas.
 6. Konfrencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas.
 7. Svečių ir delegatų pasisakymai.

Pirmininkaujntis paskelbė konfrencija teisėta jei joje dalyvauja 1/3 išrinktų delegatų. Delegatai vienbalsiai pritarė darbotvarkei ir išsirinko iš 3 narių balsų skaičiavimo komisija.

Pirmininkas Bronius Bučelis pateikė metinį pranešimą. Jame akcentavo, kad darbuotojų profesinė sąjunga priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir yra Tarptautinių profesinių sąjungų narė. Pasidžiaugė, kad vairuotojams pagerėjo darbo sąlygos kadangi vairuotojai dirba naujomis transporto priemonėmis, pakeista transporto priemonėse nauji komposteriai, kasos aparatai, bet gaila kad ligi šiol neišsprendėme vairuotojų darbo ir poilsio laiko keliamų problemų. Tikuosi, kad esamas problemas aptarsime Vadovų komitete. Pasidžiaugė, kad pavyko bendrovės darbuotojams pakelti atlyginimus vykusiuose kolektyvinėse derybose, bet kylant infliacijai turėsime ieškoti būdų ir toliau indeksuoti darbuotojams darbo užmokestį teikiant siūlymus bendrovės administracijai. Vienas iš projektų bus svarstomas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kad nenuvertėtųatlyginimai turi būti indeksuojamas ir vidutinis darbo užmokestis kylant miniamaliam atlyginimui ir infliacijos dydžiui. 

Dalyvauju bendrovės Vadovų komiteto posėdžiuose kartą per mėnesį aptariant ir darbuotojų problemas. Sprendžiant darbuotojų problemas turi turėti jų pasitikėjimą įvertinant esamą situaciją ir manyčiau išklausyti administracijos keliamus uždavinius vykdant abipusius įsipareigojimus pareiginiuose nuostatuose darbuotojui ir administracijai. 

Džiaugiuosi, ka pavyko įtikinti Vyriausybę dėl 1,65 koeficiento dydžio krovininio transporto vairuotojams ir artimiausiu laiku reikėtų išspręsti dėl 95 kodo kurį vykdytų ruošiant vairuotojus Valstybinės įmonės.

2022 m. Kaunas taps Europos kultūros sostinė atnaujintomis gatvėmis kuriuose kursuos ir nauji autobusai ir troleibusai. Baigiant pranešimą pirmininkas palinkėjo vieningumo ir toliarancijos sprendžiant kartu keliamas problemas.

Teisininkė Jovita Jančiauskienė pateikė įstatų pakeitimus, kuriems pritarė konfrencijos delegatai.

Taip pat pateikta revizinės komisijos ataskaita kuriai bendru sutarimu pritarė delegatai.

Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas pateikė pirmininko Broniaus Bučelio kandidatūrą į pirmininko pareigas 4 metų kadencijai. 

Vyko balsavimas už 23, 2 delegatai. susilaikė. Keturių metų kadencijai išrinktas pirmininkas Bronius Bučelis. 

Vadovaujantis įstatų VI sk. 9 punktu pirmininkas teikė 10 profsąjungos komiteto narių kandidatūras kuriam vienbalsiai pritarė delegatai. Pateikiama Darbų saugos ir sveikatos komiteto narių sudėtis kuriam pritarta.

Pritarta 2022 m. veiklos programai su pakeitimais kuriam pritarė konfrencijos delegatai.

Pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Generalinė sekretorė Janina Matuizienė kuri palinkėjo pirmininkui ir naujiems išrinktiems komiteto nariams geros kloties atstovaujant darbuotojų teises. 

Paminėjo, kad 2022 m. gegužės 6 d. vyks LPSK VII suvažiavimas kurio metu bus renkamas pirmininkas(ė), Generalinis sekretorius(ė) keturių metų kadencijai. Konferencijos delegatus supažindino su LPSK veikla ir struktūra. Paminėjo, kad neseniai pasiraštos nacionaliniu lygiu šakinės kolektyvinės sutartys kurios suteikia profesinės sąjungos nariams didesnių socialinių garantijų. 

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasveikino konferencijos delegatus ir išrinktą pirmininką bei komiteto narius  ir atsakė delegatams į pateiktus klausimus. Direktorius akcentavo, suprantu pandemija neleidžia jau daugiau kaip 2 metus susitikti su Jumis organizuojant vairuotojų susirinkimus ir aptariant problemas gyvai. Pasidžiaugė, kad sprendžiant darbuotojų problemas randame kompromisą su Darbuotojų profesine sąjunga aptariant kartu esamas problemas.

VVI Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius pasveikino pirmininką ir išrinktus komiteto narius ir palinkėjo sekmės atstovaujant jų problemas. Aišku keliamos problemos Lietuvos keleiviniame transporte panašios, bet deja skirtingai nuo Jūsų mes nerandame kompromiso su bendrovės vadovybe ir dėl to turėjome skelbti streiką, kurį apskundė administracija teismui. Šiandieną teismas turi priimti sprendimą ar skelbiamas streikas bus teisėtas nors Darbo ginčų komisija priėmė sprendimą ir leido sreikuoti. 

Tikiuosi Vilniaus apylinkės teismas pripažins streiką teisėtu ir leis profesinei sąjungai organizuoti streiką. 

Artimiausiu laiku kreipsimės į bendrovės vadovybę, kad būtų užtikrinimos laikinosios priemonės organizuojant streiką Vilniaus mieste. 

Baigiantis konfrencijai pirmininkas padėkojo delegatams ir delegatai bei svečiai diskutavo prie kavos puodelio gyvai dalindamiesi patirtimi.

Leave A Response »