Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis Vilnius 2022 03 04

jovita 2022 03 07 0
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis Vilnius  2022 03 04

 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos posėdis įvyko Vilniuje kovo 4 d.

Dalyvavo: LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, keleivinio ir krovininio transporto šakas atstovavo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė ir iš 62 Tarybos narių dalyvavo 53 Šakų pirmininkai ir jų rinkti atstovai pagal nustatytas kvotas.

Darbotvarkėje:

  1. Informacija apie LPSK veiklą, įtaką profesinių sąjungų judėjimui. Pranešėja Inga Ruginienė;
  2. Dėl LPSK VII suvažiavimo: darbotvarkė, vieta, data. Delegatų atstovavimo normos. LPSK įstatų projekto ir veiklos krypčių svarstymas pranešėja Janina Matuizienė;
  3. LPSK ataskaita už 2021 m. sąmatos vykdymas ir sąmatos planas 2022 metams pristatymas;
  4. Dėl LPSK nario mokeščio didinimo pranešėja Inga Ruginienė;
  5. LPSK Kontrolės komisijos ataskaita pranešėjas Kontrolės komisijos pirmininkas;
  6. Kandidatų/čių į LPSK vadovus iškėlimas ir pristatymas. 

       Įžanginiu žodžiu  į LPSK Tarybos narius kreipėsi pirmininkė Inga Ruginienė, kuri paminėjo kad LPSK Tarybos posėdis teisėtas nes dalyvauja nuotoliniu prisijungimu ir posėdyje 53 dalyviai iš 62 narių. Pirmininkė vykstant karui Ukrainoje pasiūlė pagerbti žuvusius ukrainos žmones tylos minute.Informavo, kad vykstant karui Ukrainoje gautas Ukrainos profsąjungų prašymas paremti nukentėjusius ukrainos žmones skiriant  materialinę paramą iš profesinių sąjungų. Aptarta įvykę streikai AB,,Achema“ ir numatomo streiko Vilniaus viešajame transporte ir buvo siūloma šias problemas spręsti socialinio dialogo būdu randant kompromisą.

      LPSK Tarybos posėdyje apsvarstyta pasirengiat vykstančiame LPSK VII suvažiavime darbotvarkė, delegtų atstovavimo normos ir kiti klausimai numatyti darbotvarkėje.

    Vėliau daugiau kaip 3 val. svarstyta LPSK Tarybos posėdyje įstatų projektas kuriam atviru balsavimu pritarė dalyviai.

     Išklausyta LPSK Kontrolės komisijos ataskaita ir pritarta veiklų krypčių projektui.

     LPSK Pirmininkė Inga Ruginienė pateikė savo kandidatūrą vykstančiam VII suvažiavui dar vienai kadencijai. Daugiau iškeltų kandidatūrų nebuvo pristatyta ir dėl to vykstančiame LPSK VII suvažiavime jos kandidatūrai turės pritarti delegatai

Leave A Response »