Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo posėdis

jovita 2022 06 21 0
Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo posėdis

Birželio 17 d. įvyko Transporto Forumo tarybos posėdis kuriame aptarta aktualios problemas
keleiviniame ir krovininio transporto sektoriuose.
Dalyvavo: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos
Jūrininkų sąjungos pirmininkasAleksandras Kaupas, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas
Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas,
Vilniaus viešojo tranporto darbininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, UAB,,Kauno autobusai“
darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Alena Kasiuliavichienė, komiteto narys
Artūras Raulusevičius, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB
,,TOKS“profsąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius.
Išklausyta Forumo pirmininko metinis pranešimas ir patvirtinta Finansinė ataskaita už 2021 metus.
Pasidalinta nuomonėmis apie profesinių sąjungų veiklą ir su kokias problemas tenka spręsti
bendrovėse atstovaujant darbuotojus.
Aptarta įvykęs streikas AB,,Achema“, kuris pakenkė profesinių sąjungų judėjimui, nes darbdavys
darbuotojams kurie nestreikavo mokėjo dvigubą atlyginimą. Bendrovėje dirba 2050 darbuotojų
streike dalyvavo vos 50 darbuotojų.
Aptarta situacija krovininio transporto įmonėse ir vairuotojų išnaudojimas, kuris sprendžiamas
Ginčų komisijose. Pateikta informacija, kad kartu su Norvegijos profsąjungos dalyvaujant Seimo,
Vyriausybės nariams įvyks Tarptautinis seminaras Seime birželio 30 d.-liepos 1 d.
Forumo pirmininkas informavo, kad rugpjūčio 11-12 d. Estijoje Tartu mieste įvyks Baltijos šalių
profesinių sąjungų susitikimas kuriame bus aptarta transporto situacija Baltijos šalyse. Planuojama,
kad nuotoliniame susitikim dalyvaus ir Europos transporto Federacijos vykdamoji vadžia.
Forumo tarybos nariai pritarė, kad artėjant Forumo įkūrimo 20-mečiui išleisti leidinį, kuris
planuojamas pristatyti Seime dalyvaujant žiniasklaidos atstovams gruodžio mėnesį.
Sekantis Forumo suirinkimas įvyks spalio 21 d. Vilniuje.

Leave A Response »