Baigėsi kolektyvinės derybos dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo

jovita 2022 06 28 0
Baigėsi kolektyvinės derybos dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo

Vadovaujantis bendrovės įsakymu 2022 m. sausio 25 d. prasidėjo kolektyvines derybas dėl
darbo užmokeščio pakėlimo.
Kauno miesto savivaldybei Taryba vertinant patirtus bendrovės nuostolius sparčiai augančios
energetininių išteklių kainoms, infliacija veikia bendrovės finansnius rezultatus. Vien keturis 2022
m. mėnesius bendrovė iš keleivių vežimo patyrė 619, 3 tūkst. eurų nuostolį ir vadovaujntis Viešųjų
paslaugų teikimo sutart punktais užtikrinant keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisekimo
maršrutais nuspręsta nekelti keleiviams bilietų kainų, o skirti lėšų iš Savivaldybės biudžeto
nuostoliams padengti peržiūrint nuo liepos 1 dienos viešųjų paslaugų sąlygines 1 kilometro kainas.
Be to vertinant esamą situaciją siekiant užtikrinant stabilią bendrovės veiklą iki metų pabaigos
pappildomai reikėtų 4 ml. Eurų. Dėl to skirta kuro augimui – 1 mln. eurų, šilumai, elektrai- 0,3 mln.
eurų, darbo užmokeščiui padidinti- 1,1 mln. eurų ir esamo nuostolio padengimui- 0,5 mln.
eurų.Pritarus pasiūlytoms vieno kilometro kainoms nuo liepos 1 dienos prritaikius indeksuotas
kainas tikimasi sumažinti susidarusį nuostolį iki metų pabaigos dar gali likti apie 1 mln. eurų
nuostolis.Savivaldybės taryba vyksiame birželio 21 d.Tarybos posėdyje sprendimo projektui pritarė.
Dėl to birželio 27 d. įvyko kolektyvinės derybos dėl darbuotojų darbo užmokeščio pakėlimo.
Posėdis prasidėjo 10:00 val.ir baigėsi 12:00 val.ir kolektyvinių derybų šalys sutarė:
Dėl UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.
Posėdyje dalyvavo:
Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, vyr. ekonomistė Vijolė Platačienė,
Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK teisininkė Jovita
Jančiauskienė, autobuso vairuotojas Darius Borovskis.
Darbo užmokesčio pakėlimui skirta 1 mln. 100 tūkst.
Sutarta nuo liepos 1 d. pakelti vairuotojams 6.50 eurų už valandą, mažų autobusų vairuotojams už
valandą 6,10 ir vairuotojams mokėti 30% nuo valandinio tarifo kintamojo atlyginimo dydį.
Vairuotojams pakeltas atlyginimas 10,8% su kintamojo atlyginimo dydžiu, mažų autobusų
vairuotojams 11,8% su kintamojo atlyginimo dydžiu.
Remonto , ūkio darbininkams ir energetikos darbininkams, transporto priėmėjams, dispečerėms,
bilietų kasininkams atlyginimas pakeltas vidutiniškai 10%. nuo liepos 1 d.
Vertinant, kad birželio 1 d. Lietuvoje infliacija siekia 18,9%. Kolektyvines derybas dėl darbo
užmokesčio pakėlimo užbaigiame ir planuojame rugsėjo mėnesį svarstant kolektyvinės sutarties
projektą reikės grįžti dėl Darbo apmokėjimo nuostatų svarstant ir darbuotojų atlyginimų dydžius.
Gegužės mėnesio duomenimis Vairuotojų- 1604 eurai, remonto darbininkų-1389 eurai energetikos
darbininkų-1410 eurų, ūkio darbininkų -1083 eurų. Bendras atlyginimų vidurkis- 1558 eurai.

Leave A Response »