KONFERENCIJA SEIME SU NORVEGIJOS PROFSĄJUNGOMIS

jovita 2022 07 01 0
KONFERENCIJA  SEIME SU NORVEGIJOS PROFSĄJUNGOMIS

Birželio 30 d. Seime spaudos rūmuose įvyko susitikimas su Norvegijos profesinėmis sąjungomis.

Konferencijos darbotvarkė: ,,Efektyvesnis darbo teisės taikymas transporto sektoriuje“

Konferencija moderavo: Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius.

Dalyvavo: Seimo narys Tomas Tomilinas, Algirdas Sysas,Lietuvos profesinių sąjungų,,Aljasas“ pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos vežėjų profesinių sąjungų pirmininkė Rita Kairienė, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjunų Forumo pirmininkas  Bronius Bučelis, Vairuotojų profesnės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Valstybinės darbo inspekcijos Darbo ginčų komisijos vedėja Irina Janukevičienė, Norvegijos darbo inspekcijos vyresnieji patarėjai Minika Monica Knoff, Maten Lien, Europos darbo institucijos ELA kelių transporte pareigūnė Lietuvai Airinė Dobužinskienė, Transporto sektoriaus statistikos Valstybinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,,Sodra“ komunikacijos patarėja Magožta Kozič. Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo narys Tomas Tomilinas dėl bendradarbiavimo su Norvegijos profesinėmis sąjungomis. Tai svarbi Norvegijos patirtis ir derybinės galios stiprinimas taikant Seime įstatymų pataisas. Padėkojo už iniciatyvą Lietuvos profesinių sąjungų,,Aljasas“ pirmininkui Audriui Cuzunauskui ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkui  Broniui Bučeliui teikiant įstatymų pataisas. Pripažino, kad trūksta Valstybės pozicjos bendradarbiaujant su Lietuvos pofesinėmis sąjungomis. Darbo teisės pažeidimai krovininiame transporte. Bendradarbiaujant su profesinėmis sąjunomis šiandieną Seime priimtas svarbus sprendimas nuo 2023 m. sausio 1 d. naikinami lauko priedai keleivinio transporto sektoriuje.

Išklausyta Audriaus Cuzunausko ir Ritos Kairaitienės pranešimai dėl pažeidimų krovininiame transporte. Pažymėta, kad krovininio transporto sektorius vienas didžiausių profesnių sąjungų. Vien per 2021 metus Ginčų komisijose išnagrinėta 1100 bylų dėl nesumokėto vairuotojams atlyginimų. Kalbant apie Darbo sutartys yra dekleriatyvus mokėjimas vairuotojas už nuvažiuota  kilometražą. Darbo skelbimai taikant mobilumo programą dažnai vairuotojai kreipiasi pagialbos dirbant ES šalyse. Darbo rinkoje dirba apie 85 tūkst. vairuotojų iš trečiųjų šalių . Gauname informacija, kad darbdaviai verčia pasirašyti prašymus, kad jiems nebūtų taikoma NPD dydis ir ypač iš dirbančiųjų vairuotojų  Azijos šalių. Gauname informacija, kas Azijos piliečiai moka 2,5-3 tūkst. eurų už darbo vietą ir jokių darbo sutarčių nebūna pasirašę. 

Vyriausybė 2021 m. davė sutikimą leidžiant darbuotojų atsivežti  iš trečiųjų 11500, o jau 2022 m.-16000 piliečių. Modelis krovininiame transporte nesikeičia vairuotojai po kadenciijos leidžiami nemokamų atostogų ir dėl to praranda socialines garantijas. Keiščiausiai tai, kad galutinai vairuotojai turi susimokėti Sodrai metinį mokestį.

Valstybinės darbo inspekcijos Darbo ginčų komisijos vedėja Irina Janukevičienė pristatė skaidres, kad į Darbo ginčų komisiją kreipėsi 90%  ir tik 10 % darbdavių dėl turtinės žalos. Dažniausiai svarstoma Ginčų komisijoje dėl neišmokėto atlyginmo, dienpinigių dydžių tai sudaro 60-85 % vairuotojams. 21 % Ginčų komisijose baigiasi Taikos sutartimi. Ginčų komisjose 2021 m. priteista  300 tūkst. eurų nesumokėto darbo užmokeščio. Tai pat padėjo Ginčų komisijose Seime priimtas įstatymas draudžiant darbdaviams mokėti grynais pinigais darbo užmokestį.

Norvegijos darbo inspekcijos vyresnieji patarėjas Maten Lien vyksta susitikimai su Darbo ir Transporto ministerijų susitikimai aptariant krovinino transporto  problemas. Susitikimuose dalyvauja ir socialiniai partneriai.

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjunų Forumo pirmininkas  Bronius Bučelis pristatydamas Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo veiklą yra įkurtas 2002 m. gruodžio 17 d. sujungus Keleivinio transporto, Krovininio transporto, Aviacijos, Geležinkelio, Jūrininkų ir Dokininkų profesins sąjungas. Forume priklauso apie 10000 narių. Daugiausia paminėtų profesinių sąjungų nepriklauso Lietuvos profesinių sąjungų centrams. Forumo tarybos posėdžiuose, kurie vyksta kas 3 mėnesiai aptariame problemos susitikimuose. Taigi šiais metai minėsime Forumoįkūrimo 20 metį. 

Nuo  2007 m. spalio mėnesio kiekvienais metais vyksta Baltijos šalių transporto susitikimai skirtinguose šalyse aptariant krovininio ir keleivinio transporto problemas dalyvaujant Europos profesinių sąjungų vadovams. 

Rugpjūčio 11-12 d. yra numatytas susitikimas Estijoje Tartų mieste. Taigi krovininio transporto sektoriuje esamas problemas Jums pristatė Audrius Cuzunauskas ir tik norėčiau papildyti, kad dar 2020 m. vykdant socialinį dialogą bandėme  susitarti su Lietuvos asiocacija,,Linava“ pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį, bet derybos nutrūko. 

Tada kreipėms Forumo vardu į Vyriausybę ir krovininio transporto vairuotojams nustatytas koeficiento dydis nuo minimalaus atlyginimo dydžio 1,65, kuris šiai dieną vairuotojams taikomas. 

 Taip pat vėliau vyko diskusijos ir konferencijos dalyviai atsakė į pateiktus klausimus.

Leave A Response »