All posts by Ramunas »

Forumo 41-asis susirinkimas

Ramunas kovo 17, 2012 3

2012 m. kovo 16 d. Telšiuose įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo 41-asis susirinkimas. Forumo dalyviai nepritarė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija.”Linava” siūlomam  Vyriausybės nutarimo Nr.587 pakeitimui. Nutarė sudaryti darbo grupę iš 5

Read More »

Ukmergės miškų urėdijos darbuotojų profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas

Ramunas kovo 12, 2012 0

2012 03 09 įvyko Ukmergės miškų urėdijos darbuotojų profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo keičiami ir papildomi šios sąjungos įstatai. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja pirmininkė – Loreta Kanapeckienė, ir pirmininkės pavaduotojas –

Read More »

Vilniuje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Ramunas kovo 11, 2012 0

2012 m. kovo 9 d. Vilniuje Lietuvos geležinkelių profsąjungos federacija ir UAB“Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga pasirašė  bendradarbiavimo sutartį. Aptarta dvišalis bendradarbiavimas tarp profsąjungų, moterų ir jaunimo sektorių. Sutarta palaikyti profsąjungų akcijas, piketus, mitingus

Read More »

Kovo 8 mini UAB “Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjunga

Ramunas kovo 11, 2012 0

2012 kovo 8 UAB “Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjunga Tarptautine moters dienos proga pasveikino profesines sąjungos moteris

Read More »

kovo 8 Tarptautinė moterų solidarumo diena

Ramunas kovo 8, 2012 0

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas visų vyrų vardu sveikina visas savo Kauno ir Lietuvos moteris su Tarptautine moterų solidarumo diena

Read More »

LPSK Kauno regioninis centras pritaria švietimiėčių streikui

Ramunas vasario 21, 2012 1

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos neeiliniame vasario 9 d. suvažiavime buvo priimtas nutarimas skelbti švietimo šakos 2 valandų įspėjamąjį streiką šių metų vasario 21 d. . Streiko reikalavimai: 1. Nedelsiant inicijuoti esminius dabartinės švietimo įstaigų

Read More »