Naujienos »

SADM: daugelis socialinį darbą dirbančiųjų jau gauna didesnį atlyginimą

SADM: daugelis socialinį darbą dirbančiųjų jau gauna didesnį atlyginimą

organizatoriai vasario 24, 2012 0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad Vyriausybė 2012-tiems metams paskirstė lėšas visoms Lietuvos savivaldybėms, kad jos galėtų didinti darbo užmokestį biudžetinių įstaigų, seniūnijų socialinį darbą dirbantiems specialistams (savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam

Read More »
Pranešimas Švietimo ministrui dėl susitarimo nevykdymo

Pranešimas Švietimo ministrui dėl susitarimo nevykdymo

organizatoriai vasario 24, 2012 0

2012 m. vasario 13 d. Švietimo ministro G. Steponavičiaus iniciatyva įvyko susitikimas su protestuoti susiruošusių profresinių sąjungų atstovais. Posėdyje buvo susitarta, kad su ministerijos paruoštu dokumentu „Dėl situacijos švietimo sistemoje ir profesinių sąjungų reikalavimų“

Read More »
VDI PRAŠOMA UŽTIKRINTI, KAD DARBO KODEKSO NORMOS BŪTŲ VYKDOMOS

VDI PRAŠOMA UŽTIKRINTI, KAD DARBO KODEKSO NORMOS BŪTŲ VYKDOMOS

organizatoriai vasario 22, 2012 0

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga šiandien, vasario 21 d., kreipėsi į LR Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiąjį darbo inspektorių, prašydami užtikrinti LR Darbo kodekso 188 str. 2 d. taikymą įmonėse ir organizacijose. Minėta straipsnio dalis nurodo,

Read More »
Švietimo ir mokslo ministrui viešųjų ryšių žaidimai priimtinesni už realias derybas?

Švietimo ir mokslo ministrui viešųjų ryšių žaidimai priimtinesni už realias derybas?

organizatoriai vasario 22, 2012 1

Vasario 21 dieną daugiau nei 300 mokyklų įvyko įspėjamasis dviejų valandų streikas. Daugelyje mokyklų pirmos dvi pamokos antradienį buvo neįprastos – vyresni mokiniai rinkosi į klases, tačiau ten nevyko pamokos. Vietoj pamokų kalbėta apie

Read More »
Apie diržus ir argumentų stoką

Apie diržus ir argumentų stoką

organizatoriai vasario 22, 2012 0

Išgyvename ne pačius lengviausius laikus. Kasdien tik ir girdime apie taupymą diržų veržimąsi. Kitas, gerai į tai įsijautęs, žiūrėk, ne toje vietoje diržą užsiveržia. Mokytojai jau susitaikė su tuo, kad 4 proc. mažės mokinio

Read More »
Apie profesinį mokymą – socialiniams partneriams

Apie profesinį mokymą – socialiniams partneriams

organizatoriai vasario 22, 2012 0

Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas gali šie asmenys

Read More »
Socialiniam dialogui skatinti – 20 ESF finansuojamų projektų

Socialiniam dialogui skatinti – 20 ESF finansuojamų projektų

profsajunga.info vasario 21, 2012 0

Šiandien, vasario 21 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) su darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovais pasirašė 20 finansavimo ir administravimo sutarčių dėl projektų, skirtų skatinti socialinį dialogą, įgyvendinimo.

Read More »
Darbo stažas ir reorganizacija

Darbo stažas ir reorganizacija

profsajunga.info vasario 21, 2012 0

Reorganizuojant ugdymo įstaigas kyla klausimų dėl darbo santykių ir stažo tęstinumo.Darbo stažas gali būti stažas tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, į kurį įskaičiuojamas laikas, dirbtas toje darbovietėje, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios

Read More »
LPSK Kauno regioninis centras pritaria švietimiėčių streikui

LPSK Kauno regioninis centras pritaria švietimiėčių streikui

Ramunas vasario 21, 2012 1

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos neeiliniame vasario 9 d. suvažiavime buvo priimtas nutarimas skelbti švietimo šakos 2 valandų įspėjamąjį streiką šių metų vasario 21 d. . Streiko reikalavimai: 1. Nedelsiant inicijuoti esminius dabartinės švietimo įstaigų

Read More »
Įspėjamajame streike planuoja dalyvauti ketvirtadalis šalies mokyklų

Įspėjamajame streike planuoja dalyvauti ketvirtadalis šalies mokyklų

profsajunga.info vasario 20, 2012 0

Šalies mokytojai, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo nariai, rytoj rengia 2 val.  įspėjamąjį streiką.  Streike ketina dalyvauti maždaug ketvirtadalis mokyklų. Įspėjamojo streiko dokumentus pagal LR Darbo kodekso reikalavimus įregistravo apie

Read More »